Definit pe larg în cadrul actului legislativ în baza căruia s-a creat, respectiv Ordonanța nr. 21/1992, actualizată, conceptul de protecție a consumatorului însumează toate drepturile pe care persoanele fizice din România, în calitatea lor de consumatori, atât de bunuri, cât și de servicii, le dețin în raport cu furnizorii acestora.

Astfel, serviciile juridice oferite de către avocații noștri includ, dar fără a se limita la:

  • Consultanță juridică de specialitate referitoare la stabilirea cu exactitate a incidenței legii privind protecția consumatorului în speța particulară a clientului;
  • Reprezentare și asistare juridică în fața instituțiilor statului cu rol în controlul și sancționarea entităților ce se fac vinovate de încălcări ale legii privind protecția consumatorului;
  • Reprezentare și asistare juridică a clientului în relația cu persoana fizică sau juridică ce se face vinovată de prejudicierea acestuia în calitatea sa de consumator, în cadrul procedurii amiabile si/sau judiciare având ca scop repararea prejudiciului suferit de client;
  • Reprezentare și asistare juridică în cadrul procedurii de punere în executare a hotărârii judecătorești rămasă definitivă, prin care clientului i-au fost acordate despăgubiri ca urmare a încălcării drepturilor sale, în calitate de consumator;
  • Redactarea de rapoarte de consultanță ori opinii legale cu privire la situația de fapt expusă de către client, având ca subiect încălcari ale legislației privind protecția consumatorului.
Call Now ButtonApeleaza avocatul