CONTESTAȚII LA EXECUTARE

Drept Comercial - Avocat Camelia Diaconu > CONTESTAȚII LA EXECUTARE

Contestația la executare reprezintă dreptul persoanei asupra căreia orice procedură de executare silită este îndreptată de a contesta în parte sau integral actele de executare efectuate împotriva sa. Un astfel de act de executare silită poate fi efectuat fie de către instituții ale statului ce-și asumă în mod automat rolul de creditor în raport cu persoana executată silit, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală ori Direcțiile de Impozite și Taxe locale pe raza cărora contribuabilul își are domiciliul sau deține proprietăți impozabile, fie de către terți, respectiv persoane fizice sau juridice, ce pot efectua executarea silită exclusiv prin intermediul unui executor judecătoresc.

In privința tuturor acestor situații, și nu numai, avocații din cadrul societății nostre vă vor putea oferi consultanță, reprezentare și asistare juridică în vederea derulării procedurilor contencioase și/sau judiciare împotriva actelor de executare silită efectuate de către creditori, precum, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la:

Certifications & Membership
Redactarea de adrese către instituțiile statului, creditoare în procedura de executare silită, în vederea lămuririi naturii și/sau întinderii debitului pretins de către acestea;
Redactarea contestației la executare formulată împotriva actelor de executare silită efectuate împotriva clientului și înregistrarea acesteia pe rolul instanței de judecată competente;
Reprezentare și asistare juridică în fața instanței de judecată în cadrul dosarelor având ca obiect contestație la executare, atât în faza procesuală de fond, cât și în cea de apel (dacă va fi cazul);
Reprezentare și asistare juridică în relația cu organul de executare fiscală ori executorul judecătoresc, în cadrul procedurii de executare silită.
Reprezentare şi asistare juridică a contribuabilului în faza de executare silită a creanţelor fiscale.

Call Now ButtonApeleaza avocatul