Drept Societar

Societatea noastră de avocaţi oferă consultanţă juridică în privinţa oricărui aspec legat de constituirea, dezvoltarea activităţii sau suspendarea, dizolvarea ori înstrăinarea unei societăţi comerciale cu sediul social în Bucureşti sau judeţul Ilfov, precum:

Întocmirea de acte constitutive ale societăţilor comerciale sau de acte adiţionale la acestea;
Îndeplinirea tuturor procedurilor legale privind constituirea sau dizolvarea unei societăţi comerciale, precum şi privind înregistrarea oricărei modificări în statutul acesteia (schimbarea obiectului principal de activitate, adăugarea/scoaterea de obiecte de activitate din actul constitutiv, majorare de capital social, etc);
Îndeplinirea procedurilor legale privind suspendarea activităţii unei societăţi comerciale şi reluarea acesteia la o dată ulterioară;
Înregistrarea sau închiderea de reprezentanţe, filiale, sucursale sau puncte de lucru ale societăţilor comerciale, în Bucureşti, judeţul Ilfov sau în ţară;
Asistenţă în cadrul procedurii de lichidare voluntară prin intermediul Oficiului Registrului Comerţului Bucureşti sau Ilfov şi a dizolvării unei societăţi comerciale;
Redactarea de decizii ale asociatului unic sau de hotărâri ale adunării generale a asociaţilor, în conformitate cu voinţa acestora.
Negocierea şi semnarea contractului de cesiune/privatizare;
Îndeplinirea tuturor procedurilor legale aferente activităţii societăţii;
Desfăşurarea activităţii societăţii, inclusiv privind emiterea de acţiuni;
Cesiuni si alte operaţiuni societare;
Listarea şi delistarea societăţii de pe piaţa de capital;

Call Now ButtonApeleaza avocatul