Dreptul muncii

Serviciile juridice în materia relaţiilor de muncă oferite de societatea noastră de avocaţi, includ, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la:

  • Negocierea, redactarea, modificarea şi executarea contractelor individuale şi/sau colective de muncă;
  • Implementarea, monitorizarea şi aplicarea normelor şi politicilor interne;
  • Acordarea de asistenţă juridică de către biroul nostru de avocatură în ceea ce priveşte procedura de concediere individuală sau colectivă şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare;
  • Acordarea de asistenţă juridică în ceea ce priveşte încetarea contractelor individuale de muncă, prin demisie sau cu acordul ambelor părţi;
  • Consultanţă pe probleme privind relaţiile de muncă ce se nasc în cadrul operaţiunilor ample de fuziune şi achiziţii, precum şi în cadrul proceselor de integrare post-achiziţie;
  • Redactarea de către societatea noastră de avocaţi a acordurilor de neconcurenţă şi de confidenţialitate;
  • Reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în cauzele referitoare la conflictele de muncă;
  • Reprezentare şi asistare juridică faţa organelor de control şi administrative din Bucureşti şi judeţele limitrofe, competente în anchetarea de accidente de muncă având ca rezultat vătămarea corporală a unuia sau a mai multor angajaţi;
Call Now ButtonApeleaza avocatul